alt

درباره معاونت ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی

در مواجهه با تغییرات گسترده و سریع فضای کسب و کار جهانی، رویکرد بنگاه های اقتصادی موفق جهان به این روندهای پویا، توسعه قابلیت های رهبری و مدیریت سازمان و نیز سعی در ایجاد سازمان های یادگیرنده و دانش آفرین به عنوان اصلی‌ترین مزیت رقابتی است. یکی از الزامات ایجاد سازمان یادگیرنده و دانش آفرین، تربیت کارکنان و به ویژه مدیران شایسته، خلاق و برخوردار از نگرش مبتنی بر خلق و نگهداشت دانش در سازمان است. بنگاه های موفق و پیشرو با درک این نیاز به درستی دریافته‌اند که «انسان» مهم‌ترین عامل کلیدی برای توسعه سازمان به شمار می رود.
ارزیابی و توسعه کارکنان به ویژه مدیران فرآیندی است که می تواند منجر به سازگاری افراد با محیط ناپایدار سازمانی و در نتیجه انطباق سازمان با محیط بیرونی گردد و تحقق چنین امری وابسته به برنامه‌ریزی دقیق، حساب شده و منطقی است. هدف از ایجاد مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی به عنوان یکی از بخش های گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر، افزایش میزان اطلاعات، دانش، مهارت‌ها و قابلیت‌های سرمایه انسانی شرکت ها و فراهم سازی زمینه مناسب جهت ایفای هرچه بهتر وظایف مشخص و قبول مسئولیت‌های جدیدتر و بالاتر در سازمان ها است. به عبارت دیگر هر برنامه ارزیابی و توسعه‌، باید به گونه‌ای تدوین شود که نیازهای حرفه‌ای و مشکلات موجود در محیط کار را برطرف سازد؛ به طوری که کارکنان قادر به خودارزیابی، درک و حل مسایل فراروی وظایف حرفه ای خود و سازمان متبوع خود باشند.

مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی تدبیر، شامل دو حوزه تخصصی است:
1)    مرکز ارزیابی صلاحیت حرفه ای مدیران و کارکنان
2)    مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی


مدیران ارشد سازمان ها، هلدینگ های تخصصی و شرکت ها برای انتصاب مدیران و یا ارتقای کارکنان عموما بر اساس سلایق و یا شناخت شخصی اقدام می نمایند. و این امر می تواند منجر به ایجاد احساس عدم انصاف و یا بروز رقابت عموما ناسالم برای دریافت پست سازمانی در میان کارکنان گردد. در این شرایط، کانون ‏های ارزیابی روشی کاملا استاندارد و متداول در شناسایی استعدادهای بالقوه مدیریتی است. در دهه 1990 بیش از 60 درصد شرکت‏ های انگلیسی برای انتصاب و ارتقای مدیران و کارکنان خود از کانون ارزیابی استفاده کرده‏اند.
در مدل کانون ارزیابی، بیش از 40 شاخص مدیریتی و شاخص های فردی معطوف به قابلیت های مدیریتی، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته و در مورد تمامی آن‌ها گزارش بازخورد تهیه می‌گردد.

 
پس از طی فرآیندهای مطالعاتی و زیرساختی، مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی تدبیر، از بهمن ماه 1398 با اجرای کانون های مختلف ارزیابی مدیران شرکت های تابعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به بهره برداری رسید. در واقع هدف مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی تدبیر، ارتقای سطح عملکرد و بهره وری شرکت ها از طریق انتخاب و اتصاب مدیران با قابلیت ‏ها و شایستگی های مناسب و در گام بعد، توسعه قابلیت ‏های مدیران ارشد در سه حوزه دانش، نگرش و مهارت با توجه به اهداف و برنامه ‏های استراتژیک شرکت ها و همچنین نیازهای فراروی آن ها است. در همین راستا در این مرکز ابتدا ارزيابي استعدادها و توانمندي‌هاي مدیران و کارکنان به منظور شناسايي نقاط قوت، زمینه‌های قابل بهبود و توسعه آنان صورت می‌پذیرد. و در گام دوم، برنامه توسعه فردی و سازمانی به تفکیک هر یک از شرکت‌کنندگان در کانون ارزیابی تدوین و با بهره‌مندی از اصول علمی و مبتنی بر دوره‌های آموزشی - توسعه‌ای اجرا می‌گردد.
پس از طی این دو گام، در مرحله سوم، با انجام فرآیند سنجش اثربخشی دوره های اجرا شده، نسبت به ارزیابی نهایی فرد اقدام و بدین ترتیب، چرخه توسعه و تعالی مستمر فردی کامل می گردد.
 
پس از طی فرآیند کانون ارزیابی، تدوين برنامه آموزش و توسعه سرمایه انسانی متناسب با خروجی کانون ارزیابی، مهم ترین مأموریت مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی گروه مشاوران تدبیر است.
برخی از اهداف مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی عبارتند از:

  • شناساندن سياست‌ها و استراتژي‌هاي ستاد در مجموعه از طریق اجرای دوره‌های آموزشی متناسب و تدوین استراتژی‌های توسعه منابع انسانی در مجموعه ستاد
  • ايجاد بسترهاي ارتباطي مناسب ما بين واحدهای توسعه منابع انسانی در جهت توسعه دانش فني آنان
  • گسترش واشاعه فرهنگ سازماني از طریق ارائه آموزش‌هاي مربوط به ترويج و نهادینه سازی ارزش‌های محوری ستاد
  • ارتقای دانش سازماني از طریق مستندسازي تجربيات شركت‌ها و نشر در مجموعه، ايجاد شرايط براي تبادل تجربه (مثل گردهمايي‌هاي جمعي)، الگوسازي دروني و بيروني و انتشار بهترين عملكرد،  جمع‌بندي و  درس اندوزي از رويدادهاي بزرگ هلدينگ
  • نشر آخرين اخبار، به روز كردن دانش و آگاهی‌ها، توليد كتاب، فيلم و نوار و ابزارهای آموزش و پرورشی و ترويج شيوه‌هاي نوين پرورش مديران نظير مربيگري و منتورينگ
  • حمايت از ايده هاي بكر در فرآیندهای آموزش و توسعه، طرح رویکردهای نوین و ترويج آنها در شركت ها

پروژه های جاری

large desktopdesktoptabletphone